Helleristningene ved Boggestranda

Helleristningene ved Boggestranda består av veideristninger fra steinalderen og jordbruksristninger fra bronsealderen. De ligger på Bogge, på nordsiden av Eresfjorden i Nesset kommune, Møre og Romsdal. Feltet har Riksantikvarens ID nr. 73063.

Helleristningene ved Boggestranda
Helleristninger Bugge 05.09.2010 14-48-00.JPG
Helleristningene ved Boggestranda

Helleristningene ved Boggestranda
62°44′17″N 8°03′23″Ø

Ristningene er fordelt på tre adskilte felt. Det øverste, felt 1, ligger på 24 moh., og dersom det har ligget nær vannkanten kan det være fra ca. 6000 år før nåtid. Det består av 53 ristninger, de fleste sannsynligvis av hjort, i tillegg er det to elgfigurer, den ene av dem meget stor og dominerende på feltet.

Felt 2 ligger på ca. 20 moh., og kan dermed være fra ca. 5500 før nåtid. Det viser seks ristninger av hval, muligens niser, og to hjorter.

Det tredje og nederste feltet er jordbruksristningene. Det består av i alt 13 skipsristninger og et par spiralfigurer samt en del andre mer uidentifiserbare figurer. Det er vesentlig yngre enn de to andre feltene; fra ca. 1000 f.Kr.

Helleristningene ble innrapportert til Fortidsminneforeningen så tidlig som i 1890, men det ble ikke undersøkt av arkeolog før i 1909. Feltene er tilrettelagt med skilt fra fylkesvei 660.

Eksterne lenkerRediger