Heliumfusjon

Heliumfusjon er en form for kjernefysisk fusjon som involverer heliumatomer, og finner sted i eldre stjerner.

Fusjonen av helium-4 (alfapartikler) er kjent som trippel-alfaprosessen. Fusjon av to heliumkjerner danner beryllium-8, som er ustabil og henfaller til to heliumkjerner med en halveringstid på 1×10−16 til 2.6×10−16 sekunder. Hvis en stjernes kjernetemperatur overstiger 100 millioner kelvin (100 megakelvin, 8.6 KeV), noe som kan skje i de senere fasene i en rød kjempe eller rød superkjempe, vil det imidlertid være en signifikant sjanse for at en tredje heliumkjerne fusjonerer med beryllium-8-kjernen før den henfaller, og det dannes karbon-12. Videre kan enda et heliumatom fusjonere med karbon-12 og danne oksygen-16, og ved ekstremt høye temperaturer kan enda tyngre grunnstoffer dannes (se alfaprosess).

Fusjonen av helium-3 med seg selv eller med helium-4 foregår samtidig med fusjon av hydrogen i stjerner i hovedserien (se proton-protonkjeden), og dette refereres vanligvis ikke til som heliumfusjon.

KilderRediger