Helge Kleivan
Død1983
Beskjeftigelse Antropolog
Nasjonalitet Norge

Helge Kleivan (død 1983) var en norsk sosialantropolog som arbeidet ved Universitetet i København, og var spesialist på inuiterGrønland og i Canada.

Kleivan ble utdannet mag.art. 1959 og jobbet så som universitetslektor ved Universitetet i Oslo. Kleivan gjennomført i flere perioder feltarbeid blant inuiter på Grønland og i Canada. Fra 1966 var han ansatt i København. I 1968 var han med på å stifte menneskerettighetsorganisasjonen International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), og ble snart sentral i denne organisasjonen.

Kleivan publiserte en rekke arbeider om etnisitet og minoritetsproblematikk og om urbefolkningers situasjon og kamp. Etter hans død utga urbefolkningsrepresentanter, forskere og menneskerettsforkjempere ut boken Native Power. The Quest for Autonomy and Nationhood of Indigenous Peoples (1985) til hans minne.