International Work Group for Indigenous Affairs

International Work Group for Indigenous Affairs, eller Den internasjonale arbeidsgruppen for urfolk, er en uavhengig internasjonal organisasjon som arbeider med urfolks rettigheter. IWGIA ble etablert i 1968 og fungerte opprinnelig som et nettverk av aktivister, forskere og rådgivere. I 2000 ble IWGIA en medlemsbasert organisasjon. IWGIA arbeider særlig med urfolks menneskerettigheter, selvbestemmelse, rett til land og kontroll over ressurser, kulturell integritet og utvikling. Organisasjonens sekretariat holder til i København.

IWGIA har konsultativ status i FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC) og har observatørstatus i Arktisk råd.

Eksterne lenker rediger