Arktisk råd er et mellomstatlig organ for samarbeid om spørsmål knyttet til utfordringer landene i Arktis står overfor. Formålet er å fremme bærekraftig utvikling med hensyn til miljø, sosiale forhold og økonomi.

Arktisk råd

██ medlemsstater

██ observatørstater

Arktisk råd holdt sitt åttende årsmøte i Kiruna i 2013

Arktisk råds sekretariat er fast etablert i Tromsø siden 21. januar 2013 med adresse i Framsenteret[1].

Rådet ble formelt etablert i 1996 da medlemslandenes utenriksministre møttes i Ottawa i Canada, og der vedtok Ottawa-erklæringen om samarbeid i Arktis. Medlemslandene er Canada, Danmark med Færøyene og Grønland, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA. Videre har seks internasjonale urfolksorganisasjoner status av permanente deltakere i rådet. Flere ikke-arktiske stater, internasjonale organisasjoner og ikke-statlige organisasjoner har observatørstatus i Arktisk råd.

Urfolk i rådet

rediger

Arktisk råd inkluderer seks internasjonale urfolksorganisasjoner som organiseres under paraplyorganisasjonen Arktisk råds urfolkssekretariat (IPS) i København. Arktisk råd er den første overnasjonale organisasjon som gir denne formelle deltakerstatusen til urfolk.

Pause i møtevirksomhet

rediger

På bakgrunn av Russlands invasjon av Ukraina i 2022 utstedte Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige og USA i mars 2022 en felles erklæring om at representanter fra de respektive land ikke kommer til å reise til Russland for møter i Arktisk råd[2].

Referanser

rediger
  1. ^ AS, Copyright © 2022 Framsenteret Drift; Markusson, Ansvarlig redaktør: Helge M.; Informasjonskapsler; iFram – for researchers, and other users of the knowledge produced in the Fram Centre; English. «Arktisk råd permanent i Tromsø». Framsenteret. Besøkt 8. mars 2022. 
  2. ^ «Joint Statement on Arctic Council Cooperation Following Russia’s Invasion of Ukraine». United States Department of State (engelsk). Besøkt 8. mars 2022. 

Eksterne lenker

rediger