Heinrich Grieninger

Heinrich Grieninger (fl. 1483-1509) var en bayersk humanist fra München som virket i Nürnberg omkring år 1500.

I 1483 ble Grieninger utsendt av byrådet i München til Italia for å innhente rettsuttalselser fra Universitetene i Padova, Pavia og Bologna i en bestemt sak.[1] Det er uklart hvor lenge han tilbrakte i Italia, men det finnes kilder for at han tilbrakte hele 1488 i Italia.[1] I Acta granduum, Universitetet i Padova, er en viss Henricus Gruinger (Grueningr) de Argentina nevnt, som var vitne ved juridiske eksamener.[1] I 1495 grunnla Grieninger en «poetskole» i Nürnberg.[2] Byen hadde allerede fire latinskoler; opprettelsen av en dikterskole reflekterer byrådets ønske om en skole bygd på humanistiske prinsipper og ikke underlagt kirkelig tilsyn. Ved siden av poesi, underviste han elevene i grammatikk, dialektikk og retorikk.[3] Skolen ble ofte angrepet av byens religiøse ledere for dens mangel på religiøs undervisning, den ble også ofte kritisert av rektorene ved de fire latinskolene og skolens politiske støtte i byrådet var ikke sterk nok, noe som førte til at skolen måtte nedlegges i 1509.[3]

ReferanserRediger