Floruit (ofte forkortet fl. eller flor.) er et latinsk ord som viser et tidspunkt eller en periode der en person, skole, bevegelse eller art levde eller var aktiv.

Ordet kommer fra det latinske florere = å blomstre. Det brukes innen slektsforskning og historie, når for eksempel fødselsår og dødsår ikke er kjent, og angir dermed for eksempel årstall for når en person i alle fall levde. Dersom John Jones ikke har kjente fødsels- og dødsår, men man vet at han ble gift i 1555 og utga en bok i 1578, kan man skrive «John Jones (fl. 1555-1578)».