Havstein gård

Havstein gård ligger på Byåsen, ca. 4 km sør for Trondheim sentrum. Gården ligger på et høydedrag med god utsikt utover Trondheim.

Havstein gård
Havstein Gård på Byåsen (15578314809).jpg
Posisjon

Havstein Gård
63°24′21″N 10°22′10″Ø

Stedets karakter og eksisterende bebyggelseRediger

Havstein gård har historie tilbake til 1500-tallet. Gården ble bygd ut som lystgård på 1700-tallet. Brukseier Anthon P. Jenssen solgte i 1849 Vinje bruk i Mosvik til sin eldste sønn, og bosatte seg deretter på Havstein.

Havstein vestre ble skilt ut fra Havstein gård i 1920. Fram til 1933 hadde Havstein gård et driftstun som strakk seg lenger vestover enn i dag, med en utforming av flere driftsbygg som dannet et eget tun.

I 1933 ble gården rammet av en stor brann der både driftsbygningen, det nærmeste våningshuset (hovedhuset) og størhuset brant ned til grunnen. Nerstu og stabburet ble reddet i brannen. Nerstu har fortsatt den opprinnelige tømmerkassen og fasadedekorasjon ved inngangen fra 1700-tallet. Innvendig er bygningen endret og modernisert. Tak, vinduer og fasadekledning er skiftet i nyere tid.

Hovedhuset og størhuset ble bygd opp igjen på grunnmurene av de gamle husene, mens den nye driftsbygningen fikk en endret utforming. Våningshus, Nerstu og størhuset benyttes i dag til boligformål, med til sammen sju leiligheter. Stabburet benyttes til kontorer.

Bygningene har samlet sett antikvarisk og estetisk verdi som gårdstun, og danner sammen med nabogården Havstein vestre og Havstein kirke en landskapsprofil og kontur som har verdi for kulturlandskapet. Det ble 15.6.2009 gitt rammetillatelse til riving av driftsbygningen fra 1933 og oppføring av nytt boliganlegg med 23 leiligheter på gårdstunet.

Eksterne lenkerRediger