Koordinater: 69°17′3,1″N 16°10′12,4″Ø Haugnes var ei bygd og et fiskevær i Andøy kommune i Nordland. Stedet ligger lengst nordøst på Andøya, ca. 4 kilometer sørøst for Andenes. Den militære Andøya flystasjon med den sivile Andøya lufthavn ble bygd på myrene mellom Haugnes og Andenes på 1950-tallet, og Haugnes ble etter hvert fraflyttet og overtatt av flystasjonen.

Det finnes skriftlige kilder om bosetning på Haugnes siden 1500-tallet, men det kan ha bodd folk der helt siden steinalderen. Fra 1500-tallet og fram mot begynnelsen av 1900-tallet varierte befolkningstallet på Haugnes sterkt, i takt med gode og dårlige perioder for fisket. Periodevis var gården nesten fraflyttet, men i andre perioder bodde flere familier på stedet. Gode år i siste halvdel av 1800-tallet gjorde at folketallet på Haugnes steg, og rundt 1900 bodde det over femti familier der. Da aktiviteten på Haugnes var størst, var det både skole, butikk, ekspedisjon og fiskemottak i bygda. Men stedet fikk aldri ei skjermet havn.

En ny periode med dårlig fiske gjorde at mange haugnesværinger emigrerte til Amerika, og befolkningsveksten flatet ut, før den steg igjen fram mot 2. verdenskrig, da det kan ha bodd over sytti par på Haugnes. Folketellingen av 1. desember 1950 oppgir at det da bodde 288 mennesker på Haugnes.[1]

Arbeidet med den militære flystasjonen begynte i 1953, og samme år ble det innført sivilt byggeforbud på Haugnes. Eiendommene på Haugnes ble ekspropriert i flere omganger fra 1950-tallet til 1976, med påfølgende fraflytting. Den siste innbyggeren flyttet fra Haugnes i 1974.

Haugnes brevhus ble opprettet 16. februar 1900. Det ble omgjort til poståpneri i 1905. Da postnummer ble innført i 1968, fikk poståpneriet på Haugnes nummer 9482. Haugnes poståpneri ble nedlagt 1. november 1972.[2][3]

KilderRediger

Andre eksterne lenkerRediger