Haugesund Maritime Høgskole

Haugesund Maritime Høgskole (HMH) var en høgskole for maritim utdanning, etablert i Haugesund i 1984. Skolen ble i 1991 fusjonert inn i Statens sikkerhetshøgskole, og er fra 1994 en del av Høgskolen Stord/Haugesund.

I tillegg til maritim sertifikat-utdanning begynte skolen i 1985 å gi alle studenter et tilbud om toårig økonomisk-administrativ utdanning. Dette kom i stand fordi en skulle ha økonomiske og administrative fag i sjøkapteinsutdanningen – og med det kunne en også tilby det til andre studenter. I 1988 vedtok Stortinget at den maritime sertifikatutdanningen for alle skipsstørrelser skulle gis av den videregående skolen. Men utdanningen skulle også gis i høgskolesystemet. Dette rev på mange måter bort studentgrunnlaget for de maritime høgskolene. Ledelsen ved HMH gikk derfor inn for å opprette en treårig ingeniørhøgskole ved HMH som skulle utdanne maskin-, elektro- og sikkerhetsingeniører.

Skolen var opprinnelig eid av fylkeskommunen, men ble snart statseid.