Haugesund Maritime Høgskole

Haugesund Maritime Høgskole (HMH) var en høgskole for maritim utdanning, etablert i Haugesund i 1981, med virksomhet fra januar 1982.[1][2] Skolen het tidligere Haugesund navigasjonsskole, og var opprinnelig etablert i 1874.[3][4] Skolen ble i 1991 fusjonert inn i Statens sikkerhetshøgskole,[5] og er fra 1994 en del av Høgskolen Stord/Haugesund.

I tillegg til maritim sertifikat-utdanning begynte skolen i 1985 å gi alle studenter et tilbud om toårig økonomisk-administrativ utdanning. Dette kom i stand fordi en skulle ha økonomiske og administrative fag i sjøkapteinsutdanningen – og med det kunne en også tilby det til andre studenter. I 1988 vedtok Stortinget at den maritime sertifikatutdanningen for alle skipsstørrelser skulle gis av den videregående skolen. Men utdanningen skulle også gis i høgskolesystemet. Dette rev på mange måter bort studentgrunnlaget for de maritime høgskolene. Ledelsen ved HMH gikk derfor inn for å opprette en treårig ingeniørhøgskole ved HMH som skulle utdanne maskin-, elektro- og sikkerhetsingeniører.

Da høgskolen startet i 1981 var den eid av fylkeskommunen, men den ble snart statseid.

Referanser

rediger
  1. ^ «Haugesunds Avis 1981.12.07». 1981. s. 3. 
  2. ^ «Tromsø 1982.03.12». 1982. s. 9.  «Han var i det første kullet»
  3. ^ Pedersen, Gunnar (1974). Haugesund navigasjonsskole : 100 år. 1874–1974. 
  4. ^ Norges statskalender. Oslo. 1983. s. 300. 
  5. ^ «Haugesunds Avis 1990.09.20». 1990. s. 4.