Hattisk var et språk som ble talt i Lilleasia på et tidlig tidspunkt i oldtiden. Det ble avløst av hettittisk.

Man har ikke kunnet bevise noe slektskap mellom hattisk og noe annet kjent språk, og det regnes derfor som et isolert språk. Flere ord fra språket ble tatt opp i hettittisk.