Hardingfeleverket

Hardingfeleverket er et sjubinds verk med samlet norsk folkemusikk, utgitt i perioden 1958 til 1981Universitetsforlaget. Initiativtaker var O.M. Sandvik, og som redaktør sto Olav Gurvin. Den offisielle tittelen er "Norsk folkemusikk, serie I: Hardingfeleslåtter". Redaksjonen besto fra begynnelsen av Arne Bjørndal fra Bergen, Truls Ørpen fra Krødsherad og Eivind Groven fra Lårdal i Telemark, alle tre gode spelemenn. De hadde fått dette oppdraget fordi de hver for seg hadde samlet og skrevet ned slåtter fra sine distrikter. Verket danner basis for nedtegnelsen av slåttemusikken på hardingfele i Norge. Verket er i dag tilgjengelig på nettet.

InndelingRediger

Verket er delt inn som følger:

  • Bind I: Gangar nedskrifter i 6/8-takt.
  • Bind II og III: Gangarnedskrifter i 2/4-takt.
  • Bind IV-VII: Springar nedskrifter i 3/4-takt. Siste bind inneholder også et supplement av gangarnedskrifter i 6/8 og 2/4-takt. Siste bind kom ut i 1981, og verket ble ferdigstilt av Sven Nyhus fra Røros og Reidar Sevåg fra Oslo.

I tillegg til selve nedskriftene, tok redaksjonen også med notater om overlevering av slåttene, forklaring av slåttenavnene, og såvidt det var mulig, inndeling i variantgrupper. Hver gruppe ble katalogisert etter nummer, og varianter av samme slått fikk tillagt bokstav etter nummeret. Slik vil alle varianter av slåtten "Den Blårandute" finnes under nr. 520 i bind sju, og nedskriftene står i rekkefølge fra A til K.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger

Feleverkene