Hainich er et skogkledd høgdedrag i delstaten Thüringen i Tyskland, mellom byene Eisenach, Mühlhausen og Bad Langensalza. Hainich dekker et areal på ca. 160 km², hvorav om lag halvparten siden 1998 er verna som Nasjonalpark Hainich. Det høgeste punktet i Hainich er Alte Berg på 494 m.

Hainich utgjør det største sammenhengende lauvskogsområdet i Tyskland, og formålet med vernet er at Midt-Tysklands opprinnelige lauvskogssamfunn her skal få utvikle seg uforstyrra. Det dominerende treslaget er bøk, i blanding med ask, lønn, lind og den sjeldne asalarten «Elsbeere» (Sorbus torminalis).

Eksterne lenkerRediger