Habitatdirektivet

EU-direktiv

EUs habitatdirektiv er EU-direktiv 92/43/EØF av 21. mai 1992 om å ta vare på biologisk mangfold, og det er unionens viktigste redskap for å oppfylle intensjonene i Bernkonvensjonen og konvensjonen om biologisk mangfold.

Habitatdirektivet er ikke en del av EØS-avtalen og gjelder ikke for Norge.

Eksterne lenker Rediger