Høyere revisorstudium

Høyere revisorstudium er en betegnelse på et studium som fører frem til tittelen statsautorisert revisor, forutsatt at alle kriterier fastsatt av Kredittilsynet er oppfylt. Fra høsten 2005 tilbys studiet som masterstudium (master i regnskap og revisjon) ved Norges Handelshøyskole i Bergen og Handelshøyskolen BI i Sandvika.

Eksterne lenkerRediger