Håøya (Porsgrunn)

øy i Porsgrunn kommune

Håøya er en øy mellom Mørjefjorden og Langangsfjorden helt sørøst i Porsgrunn kommune i Telemark, på grensa mot Vestfold.[1]

«Grenlandsskjærgården»
Håøya på et kart fra 1812

Øya er bratt og frodig, med flere flotte badeplasser. Her finnes edelløvskog, strandenger og gamle blomsterenger. Store deler av øya er vernet som naturreservat. I nord har øya forbindelse til fastland via gangbru.

De første menneskene bosatte seg på Håøya for mange tusen år siden, i steinalderen, og det er funnet mengder av flintredskaper og skår etter leirkar fra denne perioden.

Øya grenser som nevnt mot Mørjefjorden i øst, og etter Snorres beretning kan det se ut som at det var her Olav den hellige i det store sjøslaget ved Nesjar beseiret Svein Jarl palmesøndag 1016

Fra nyere tid finnes det rester etter ishus fra tiden med iseksport. Opp gjennom tiden har det vært mange fastboende på øya, og i perioden 1902-1947 hadde øya egen skole.

ReferanserRediger

  1. ^ Håøya på Norgeskart.no fra Statens kartverk