Grubbe (adelsslekt)

Grubbe er en dansk uradelsslekt knyttet til Sjælland, som det er antatt at kan føres tilbake til 1127. Slekten er utdød i Danmark, men en tysk gren (som skriver navnet Grube) lever fortsatt.

Peder Grubbe, som levde rundt 1300, var far til riksråd Peder Grubbe og Johannes Grubbe. Til slekten hører videre rikskansler Evert Grubbe (død 1492). Erik Grubbe til Tjele (1605–92) var bl.a. far til Marie Grubbe (1643–1718), gift med kong Frederik IIIs sønn Ulrik Frederik Gyldenløve, som bl.a. var stattholder i Norge. Rikskansler Eiler Grubbe (1532–1585) var far til Jørgen Grubbe (1584–1640), som hadde lenene Ravnsborg og Halsted Kloster. Hans datter Regitze Grubbe var gift med kong Christian IVs sønn Hans Ulrik Gyldenløve. Søsteren Karen Grubbe (1616–1695) var gift med Jørgen Kaas.

Regitze Eilersdatter Grubbe (1572–1636) til Snedingegaard, søster til øverstesekretær i Danske Kancelli Sivert Grubbe, var gift med den tyskfødte, norske lensherren Alexander Rabe von Papenheim (1563-1631).

Grubbes slektsvåpen (spisser) i alliansevåpen med Rabe von Papenheim (ravn) på altertavlen i Mælum kirke

LitteraturRediger