Grodagen

en feriedag

Grodagen er populærbetegnelse på en feriedag innført gjennom endring av ferieloven den 15. mai 1981. Dagen er oppkalt etter Gro Harlem Brundtland, som var statsminister da. Grodagen var ment som begynnelsen på opptrappingen mot en femte ferieuke.

Under hovedoppgjøret i 2000 ble LO og NHO enige om å innføre den femte ferieuken. Nå brukes «grodag» gjerne som betegnelse på "inneklemte" virkedager hvor mange tar seg fri, som f.eks. fredag etter Kristi himmelfartsdag.

Se ogsåRediger