Grimsmoen naturreservat


Grimsmoen i Folldal er den største løsmasseavsetningen i innlandsnorge.

Grimsmoen naturreservat
Grimsmoen kettle hole boggy.jpg
Dødisgrop på Grimsmoen

Grimsmoen naturreservat
62°06′54″N 10°06′50″Ø

De mektige lagene av sand og grus ble bygget opp mens området lå på bunnen av en bredemt sjø. I siste glasiale periode drenerte breen vann nordover Atndalen mot Folldal og i prosessen ble det her skapt eskere, dreneringsspor, morenerygger og dødisgroper som viser tilførselsveiene for materialet.

På toppen av sandavsetningen kan man blant annet se sanddyner som er dannet ved at finkornet, tørr sand føres med vinden og legges opp i sanddyner på samme måte som i en ørken. Dette er mulig fordi klimaet i Folldal er svært tørt.

Elva Grimsa meandrer dypt nedskåret i moen før utløpet i Folla ved Grimsbu.

På grunn av sin utforming, størrelse og beliggenhet har Grimsmoen en enestående plass i dokumentasjonen av isavsmeltingsforløpet i innlandsområdene i Midt-Norge, og området har i dag status som naturreservat.

Omtrent midt i naturreservatet ligger Folldal flyplass, med veiforbindelse tvers over reservatet. Motorisert ferdsel er imidlertid forbudt i reservatet.[1]

ReferanserRediger

KilderRediger