Grimelands skole

Grimelads skole var en såkalt studentfabrikk Den lå i Løkkeveien 7 i Oslo og ble opprettet 1905 av Bertel Andreas Grimeland. Skolen opphørte rundt 1950. Bjørknes Privatskole kan nærmest sees på som en fortsettelse av Grimeland, idet Alice Bjørknes, som hadde vært inspektør ved Grimeland, etablerte sin egen skole da Grimeland avsluttet virksomheten.

Grimeland-elever med artikkel på WikipediaRediger