Studentfabrikk

skole

Studentfabrikk er et norsk historisk uttrykk for et mer intensivt gymnasium som innebærer et kortere løp frem til examen artium, som regel ett- eller toårige. Historisk ble personer som tok examen artium kalt studenter, ettersom denne eksamenen opprinnelig ble gjennomført av universitetet selv og hadde videre universitetsstudier som formål. Studentfabrikker var populære blant bondestudenter som kom til hovedstaden for å ta examen artium på 1800-tallet og første halvdel av 1900-tallet. De siste studentfabrikkene ble nedlagt omtrent samtidig med at gymnaset ble erstattet av dagens videregående skole. Studentfabrikk er et historisk begrep og brukes ikke om noen skoler i dag. Hovedgrunnen er at det i dag er opprettet videregående skoler de fleste steder i landet og at det ikke lenger er nødvendig å reise til en større by, og at dagens videregående skoler favner langt bredere enn gamle dagers gymnasers fokus på universitetsstudier.

StudentfabrikkerRediger

OsloRediger

VossRediger