Bjørknes Privatskole

Bjørknes Privatskole ble startet av Alice Bjørknes i Oslo i 1950. Skolen driver privatistundervisning i fag på videregående nivå, og har elever som tar opp fag for å forbedre karakterer, tar nye fag for å komme inn på høyere utdanning som f.eks medisin eller ingeniørfag, eller skaffer seg generell studiekompetanse for første gang. Skolen har i underkant av 2 000 elever årlig, og elevene avlegger eksamen som privatister. Bjørknes AS eier Bjørknes Høyskole som tilbyr høyskoleutdanning innen samfunnsfag og helsefag stedlig på Lovisenberg i Oslo og på nett.

Bjørknes Privatskole
Bjørknes privatskole Oslo.jpg
Bjørknes privatskole Løvenskiolds gate 1 i Oslo. Bygningen ble oppført for Frk. Rolls Pigeinstitutt i 1898; arkitekt var Hjalmar Welhaven.
LandNorge
Grunnlagt1950
KommuneOslo kommune
Beliggenhet
Map
Bjørknes Privatskole
59°55′09″N 10°42′34″Ø

Bjørknes Privatskole startet undervisningen i 1950 i Lyder Sagens gate på Fagerborg i Oslo, men holder i dag til i Løvenskiolds gate på Frogner. I den første tiden hadde Bjørknes to klasser, en realfagsklasse og en engelskklasse i tradisjonelt gymnas. Ole Sigurd Steen overtok ledelsen av skolen høsten 1971. I løpet av de årene Steen var skolens leder, opplevde Bjørknes en sterk ekspansjon, spesielt i 1980-årene og frem mot midten av 90-tallet. Noe av årsaken til dette var endringene i reglene for videregående opplæring. I 1976 ble mulighetene for å ta opp fag som privatist utvidet. Tendensen ble ytterligere forsterket da arbeidsledigheten gikk opp på slutten av 80-tallet. Flere ønsket seg inn i utdanningssystemet, og konkurransen om studieplassen hardnet til.

I 1993 åpnet filialen i Ålesund, med Sigrun Tonning-Olsen som rektor. Skolen hadde da kjøpt en av byens kjente jugend-bygninger, det gamle Folkets Hus. Bygningen huset også et internat med plass til et 20-talls elever. Denne avdelingen er nå lagt ned.

I desember 1993 opprettes et legat til støtte for elever med lese- og skrivevansker. Skolen har gjennom dette legatet knyttet til seg studieteknisk kompetanse til glede for denne elevgruppen.

Høsten 1999 ble Bjørknesgruppen solgt til KunnskapsNorge AS, senere omdøpt til B+W Learning Systems. I dag heter eierne Intendia Group.

Planlagt utbygging og kontroversiell omreguleringRediger

Det er blitt søkt (om) omregulering av institusjonens skolegård på Elisenberg i Oslo. «Byrådet har nå valgt å støtte omregulering av skolegården», hevdes det pr. 2. juni 2010. (Eiendommen er – og har vært skolegård for diverse institusjoner siden 1975, minst.).[1] Eiendommen ble solgt til det private næringsliv, da Sveinung Lunde var byråd for byutvikling, og nå har han aksjer i eiendommen, hevdes det pr. 2. juni 2010 (Eiendommen var eid av Oslo kommune, da han tiltrådte som byråd).[2]) I protest mot omreguleringen, er det opprettet en interesseorganisasjon (Aksjonen mot utbygging av Bjørknes Privatskole) som blant annet finner det kritikkverdig at Lunde vil kunne komme til å tjene penger (ved et eventuelt videresalg av en eventuell omregulert eiendom) som et resultat av en avgjørelse (om salg av kommunal eiendom) han har fattet som politiker.

AdministrasjonRediger

I 1994 ble Ole Sigurd Steen styreleder, mens Sveinung Lunde ble ansatt som administrerende direktør. Anne Otterstad ble rektor ved skolen samme år. I 2006 overtok Hans Petter Løvold stillingen som rektor ved Bjørknes. I 2010 overtok Stefan Myrvold stillingen som rektor.

Kjente eleverRediger

Flere kjente personer har gått på Bjørknes Privatskole, deriblant Sonja Haraldsen, som tok examen artium som privatist. Prinsesse Märtha Louise fulgte kurs ved Bjørknes i 1992 og Mette-Marit Tjessem Høiby gikk på Bjørknes i 1996.

ReferanserRediger

  1. ^ Aften,2. juni 2010, s.16
  2. ^ Aften, 2.juni 2010, s. 16

Eksterne lenkerRediger