En grenseovergang er et sted på en grense mellom to jurisdiksjoner, hvor reisende eller gods blir kontrollert (grensekontroll), enten ved innreise, utreise eller både innreise og utreise. Slike steder er etablert for å legge til rette for lovlig passering av grensen.

Grenseoverganger finnes på land-, sjø- og luftgrenser.[1] En grenseovergang på en landgrense er en kontrollpost på en vei, ofte med en bom. På en sjøgrense er grenseovergangen som regel etablert i en havn, innenfor selve grensen. Det samme gjelder på luftgrenser, hvor grenseovergangen etableres i en lufthavn.

I Norge er passering av grensen utenfor grenseovergangen ulovlig.[2] Indre Schengen-grense kan passeres hvor som helst såfremt det ikke er innført midlertidig grensekontroll.[2]

Se også

rediger

Bilder

rediger

Referanser

rediger