Grefsen Folkesanatorium

tidligere tuberkulosesanatorium i Oslo

Grefsen Folkesanatorium var et sanatorium opprettet i 1858 som kaldvannsbadet Grefsen Vandkuranstalt, også omtalt som Grefsen bad. Bygget ligger i Kjelsåsveien 51, like ved trikkestoppet SanatorietKjelsåsbanen.

Den tidligere barneavdelingen på sanatoriet. Bilde fra mars 2009

Historikk rediger

1898–1909: Dr. Mjøens sanatorium rediger

Fra 1898 tok dr. John Fredrik Tank Mjøen over og drev det som privat sanatorium for tuberkuløse. I 1902 ble institusjonen omtalt som Grefsen Sanatorium for tuberkuløse, og beskrevet som både Norges «største kuranstalt for tæring» og som «det billigste kursted i Norge»; pasientene måtte selv betale for kost og losji i tillegg til medisinsk behandling og medisiner.[1]

I 1905 gjenåpnet sanatoriet etter en ombygning. Navnet var da Dr. Mjøens sanatorium.[2]

1909–1970: Grefsen Folkesanatorium rediger

Fra 1909 ble Kristiania sanitetsforening nye eiere og etablerte Grefsen Folkesanatorium, som ble drevet frem til 1970. Det var 15 pasientplasser de første årene, men senere utvidet til 20 og etter hvert til 40 sengeplasser. Sanitetsforeningens institusjon på Grefsen var forbeholdt tuberkuløse barn, og i perioden 1909–1970 var i alt 2600 barn innlagt for behandling.[3] De fleste barna var innlagt mellom ett og tre år.[3]

I perioden 1954–1960 var i alt 223 barn i alderen 3 måneder–14 år innlagt på Grefsen Folkesanatorium med diagnosen tuberkulose.[4][3]

Bildegalleri rediger

Grefsens ulike sanatorier rediger

På begynnelsen av 1900-tallet lå det flere sanatorier i Grefsenåsen og på Grefsen, og ledelsen for de ulike sanatoriene gjorde sitt beste for å unngå at pasienter søkte seg til konkurrentene på grunn av navneforveksling. I 1905 rykket Grefsen Sanatorium inn en annonse i Aftenposten med følgende ordlyd:

Grefsen Sanatorium pr. Christiania

modt. Brystsvage og Reconvalescenter.

Sanatoriet nyoppudset, elektr. Lys, Centralopv. Overl. Dr. O. Tveten, Reservel. Dr. W. Holmboe. Overl. Kontor, Akersgd. 20, Hverd. 12–2.

NB. Ikke at forveksle med Dr. Mjøens Sanatorium.

Rett over denne annonsen stod en annonse for «Dr. Mjøens Sanatorium, Grefsen».[5]

Referanser rediger

  1. ^ Sundt, Lars (1902). Norske bad og sanatorier. s. 38–39. 
  2. ^ Aftenposten 1905.01.31. Norge;Oslo: Aftenposten. 31. januar 1905. «(Avisannonse:) Den norske kurstedsforening / Dr. Mjøens sanatorium, Grefsen, aabnes efter fuldendt nybygning medio februar 1905. Sanatoriet, der er bygget kun med behandling af brystsvage for øie efter tegning af arkitekt Biong, er comfortabelt og fuldt moderne. Specielt er det forsynet med moderne udstyr til behandling af patienter med tilbøielighed til feber. / Prisen er kr. 150-180 pr. md. / Henvendelse dr. Mjøen, Grændsen 17, Kr.a. (Herolden)» 
  3. ^ a b c Hoftvedt, Bjørn Oscar (14. mai 2009). «Sanatoriebarn». Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. doi:10.4045/tidsskr.09.0209. Besøkt 12. mai 2022. «I 1950 var det nesten 5 500 institusjonsplasser for pasienter med tuberkulose i Norge. Bare Grefsen sanatorium var forbeholdt barn. Det var til enhver tid omtrent 40 barn på sanatoriet. I alt bodde det fra 1909 til 1970 rundt 2 600 barn på barnesanatoriet, som var drevet av Oslo Sanitetsforening (1). De fleste barna var innlagt i 1 – 3 år. For mange var sanatoriet langt hjemmefra.» 
  4. ^ Haave, Per; Hoftvedt, Bjørn Oscar; Førde, Reidun (4. april 2022). «Legenes makt – pasientenes og pårørendes maktesløshet». Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. doi:10.4045/tidsskr.21.0723. Besøkt 12. mai 2022. «Men overlegen ved Grefsen sanatorium mente at bare en undersøkelse som inkluderte bronkoskopi, var en «adekvat undersøkelse» (9). For ham dannet utførte bronkoskopier også et viktig forskningsmateriale – et «enestående materiale», framholdt han i 1960 (9). Materialet besto av 223 barn (samtlige barn på Grefsen i tidsrommet 1954–60) i alderen 3 måneder–14 år som til sammen var blitt bronkoskopert 934 ganger. I snitt ble hvert barn bronkoskopert fire ganger.» 
  5. ^ Aftenposten 1905.01.31. Norge;Oslo: Aftenposten. 31. januar 1905. «(Avisannonse:) Den norske kurstedsforening / Dr. Mjøens sanatorium, Grefsen, aabnes efter fuldendt nybygning medio februar 1905. Sanatoriet, der er bygget kun med behandling af brystsvage for øie efter tegning af arkitekt Biong, er comfortabelt og fuldt moderne. Specielt er det forsynet med moderne udstyr til behandling af patienter med tilbøielighed til feber. / Prisen er kr. 150-180 pr. md. / Henvendelse dr. Mjøen, Grændsen 17, Kr.a. (Herolden)» 

Eksterne lenker rediger