Greby gravfelt

Greby gravfelt er det største gravfeltet fra jernalderen i Bohuslän.

Greby gravfelt
Greby gravfelt på 1800-tallet G. Brusewitz

Feltet ligger rett nord for Grebbestad i Tanum kommune. Det omfatter ca. 200 gravminner av varierende form, de fleste er runde gravhauger, men her er også avlange langhauger, og runde og ovale steinsettinger. Karakteristisk for feltet er ca. 40 store bautasteiner.

I 1870 undersøkte arkeologen Oscar Montelius elleve av haugene. Gravinventaret peker entydig til folkevandringstiden, ca. 400-500 e.Kr. Det viser påfallende vestlig tilknytning, blant annet er dette en av de østligste forekomstene av spannformet keramikk.

En nyere hypotese tar utgangspunkt i at størrelsen på feltet er påfallende omfattende, vesentlig større enn vanlige gårdsgravfelt i området. Gården Greby skulle ikke være så stor og rik at den kunne gi grunnlag for en slik rikdom som feltet avspeiler. Arkeologen Lasse Bengtsson har derfor foreslått at det tilhører en tidlig bydannelse på det daværende eidet mellom Grebbestadkilen og Sannäsfjorden.