Goksem (Gauksum) er fra gammelt av en gård som ligger på Lindesneshalvøya i Lindesnes kommune i Agder, mellom Ramsland og Fjeldskår. Det var inntil 1964 barneskole på Goksem for innbyggere på Lindesneshalvøya, men skolen ble nedlagt og skolegangen for disse ble lagt til Spangereid.

Goksem har også en værutsatt havn.

Autoritetsdata