Glommens og Laagens Brukseierforening

Glommens og Laagens Brukseierforening er en interesseorganisasjon for vannkraftprodusentene ved Glomma og Gudbrandsdalslågen. Den ble etablert i 1918 som en fortsettelse av Glommens Brukseierforening, stiftet i 1903. Organisasjonen holdt til i Oslo, men flyttet i 2005 til Lillehammer.

Glommavassdraget dekker ca. 1/8 av Norges areal og står for rundt 10% av Norges totale kraftproduksjon.

LitteraturRediger