Global triade

Den globale triade ble lansert som begrep av Kenichi Ohmae i boka Triad Power: the coming shape of global competition fra 1985. Ifølge Ohmae består den globale triaden av Japan, USA og Europa. Disse stedene kjennetegnes ved at de har de største markedene, de er hverandres største konkurrenter og det er her nye teknologier oppstår.

TetrahedronRediger

Ohmaes innfallsvinkel er hvordan et flernasjonalt selskap bør gå fram for å lykkes i en verdensøkonomi strukturert rundt en global triade. I den forbindelse er han rask med å legge til at den globale triaden egentlig er «firehodet» på den måten at hvert høyteknologiske flernasjonale selskap primært deltar i hver av de tre triaderegionene pluss en region av utviklingsland. Japan utnytter billig arbeidskraft i Asia, europeerne utnytter sin historiske kontakt med Afrika og Midtøsten, mens USA selger sine varer i Latin-Amerika. Denne utvidede modellen av triaden kaller Ohmae en tetrahedron (pyramide). Han henviser til data som viser at hver av triaderegionene handler mest med de to andre triadeøkonomiene mens den aktuelle periferiregionen kommer på tredjeplass.

KilderRediger

  • Dicken, Peter (2003). Global shift. London: SAGE Publications Limited. 
  • Ohmae, Kenichi (1985). Triad Power: the coming shape of global competition. New York: Free Press.