Global Crop Diversity Trust

Global Crop Diversity Trust (global stiftelse for avlingsmangfold) er en internasjonal stiftelse som jobber for å utrydde fattigdom og bevare miljøet gjennom å sikre bevaringen av frø og genmateriale til planter som har betydning for verdens matvareforsyning. Fokuset er å sikre mangfold, da man mener det er av største viktighet for å oppnå et bærekraftig og produktivt landbruk.

Stiftelsen skal ved midten av 2005 fungere som et uavhengig internasjonalt fond som skal ledes av et styre som overtar etter interimsekretariatets arbeid.

Den internasjonale paktens styringskomité vil instruere styret gjennom prinsipperklæringer.

Finansiering av arbeidet

rediger

Ulike regjeringer, stiftelser og private selskaper har så langt betalt 58 millioner dollar

Oversikt over den økonomiske situasjonen har giverrådet.

Ledelse

rediger

Interimpanelet

rediger

GCDT er stiftet av et interimpanel bestående av elleve fremtredende eksperter. Disse ekspertene er igjen er utpekt av generaldirektøren for FNs matvareorganisasjon FAO (Food and Agriculture Organization) og IPGRI (International Plant Genetic Resources Institute ), etter å ha konsultert med de interesserte parter. Dette interimsekretariatet befinner seg ved FAOs hovedkontor i Roma.

Følgende er medlemmer av panelet:

 1. Ambassadør Fernando Gerbasi, leder
 2. Cary Fowler, adm. sekr.
 3. Lukas Brader, generaldirektør, internasjonalt institutt for tropisk jordbruk (pensjonert)
 4. Andrew Bennett, adm. dir., Syngenta Foundation
 5. Tewolde Berhan Gebre Egziabher, generaldirektør, Environmental Protection Agency (det amerikanske miljøtilsynet)
 6. Mohammad Roozitalab, leder, Globalt Forum for Jordbruksforskning og visegeneraldirektør, Irans organisasjons for jordbruksforskning og utdanning
 7. Setijati Sastrapraja, seniorforsker, Indonesias vitenskapsinstitutt
 8. Walter Fust, ambassadør, generaldirektør, det sveitsiske byrået for utvikling og samarbeid
 9. Ismail Serageldin, direktør, biblioteket i Alexandria, Egypt
 10. Lewis Coleman, president, Gordon og Betty Moorestiftelsen
 11. Chebet Maikut, leder for vitenskaps- og teknologikomiteen til den internasjonale sammenslutning av landbruksprodusenter og president for Ugandas nasjonale bondesammenslutning

Interimpanelet bestemte på sitt første møte i februar 2003 at stiftelsen skulle organiseres som et internasjonalt fond. Panelets administrasjonssekretær fikk i oppdrag å utarbeide to dokumenter:

 1. En avtale der stater oppretter Global Crop Diversity Trust. Denne avtalen skal og inneholde stiftelsens vedtekter.
 2. En relasjonsavtale til FAO

Et svært vidt spekter av interesserte grupperinger har vært med på å diskutere disse to dokumentene. Disse to styringsinstrumenter ble antatt av interimpanelet da det nøttes til sitt andre møte i oktober 2003. Det forventes at FAOs generaldirektør sirkulerer stiftelsesavtalen slik at regjeringene kan signere den tidlig i 2004.

Interimpanelet holdt sitt sjuende møte i oktober 2005. Der mottok man bl.a. en rapport om det første nylig avholdte møtet i donorrådet. Donorrådet vurderer å fastsette en minimum giversum på 25 000 dollar for å kunne være medlem i rådet. Rådet har vedtatt sine vedtekter og utpekt sin ledelse. Rådet var blitt enige om en prosess for nominering av medlemmer til det utøvende styret.


Stiftelsens administrasjon består av et mindre sekretariat.

Enkelte ansatte:

 • Anne Clyne, finansdirektør
 • Brigitte Laliberte, forsker
 • Julian Laird, utviklingsdirektør
 • Gerald Moore, juridisk rådgiver
 • Ruth Raymond, GCDT og IPGRI

Fra 2013 ledes stiftelsen av Åslaug Haga.

Signaturland på stiftelseserklæringen

rediger
 • Arab Republic of Egypt 1 April 2004
 • Cape Verde 1 April 2004
 • Jordan 15 April 2004
 • Republic of Togo 4 May 2004
 • Morocco 21 June 2004
 • Syrian Arab Republic 25 June 2004
 • Independent State of Samoa 29 June 2004
 • Federal Democratic Republic of Ethiopia 15 July 2004
 • Kingdom of Tonga 23 August 2004
 • Republic of Peru 23 August 2004
 • Republic of Mali 6 October 2004
 • Republic of Ecuador 7 October 2004
 • Colombia 21 October 2004
 • Kingdom of Sweden 21 October 2004
 • Republic of Mauritius 24 November 2004
 • Serbia and Montenegro 24 November 2004
 • Republic of Cameroon 14 February 2005
 • Cambodia 6 May 2005
 • Islamic Republic of Pakistan 23 May 2005
 • Romania 22 June 2005
 • Republic of Uganda 14 September 2005
 • Republic of Kenya 15 February 2006

Svalbard globale frøhvelv

rediger

Stiftelsen er kjent i norske medier pga. det såkalte «dommedagsvelvet» – Svalbard globale frøhvelv – som Norge har etablert i permafrosten på Svalbard. Global Crop Diversity Trust er en viktig samarbeidspartner i den daglige driften av hvelvet.[1]

Referanser

rediger
 1. ^ «Fortsetter å eie frøene». Regjeringen.no. 30. januar 2015. Besøkt 17. april 2016. 

Eksterne lenker

rediger