Geotopvern

Geotopvern eller et geotopvernområde er et naturvernområde som verner en geotop, et avgrenset område med definerte geologiske/geomorfologiske fenomener og prosesser.

En geotop eller et geotopvernområde kan omfatte store områder, som fjell- dal- eller strandområder, men området kan også bestå av mindre deler eller lokaliteter, som sedimentlag, fossiler eller jettegryter.

I motsetning til naturreservat er det ingen hjemmel for totalfredning av geotopvernområder. Det åpnes likevel for at det kan gis bestemmelser som regulerer, eventuelt forbyr, virksomhet som kan påvirke eller forstyrre floraen eller faunaen, eller som kan skade geologiske eller geomorfologiske fenomener eller prosesser.

Geotopvern i NorgeRediger

SvalbardRediger

Geotopvern på Svalbard reguleres gjennom Svalbardmiljøloven. Det eneste verneområdet er Festningen geotopvernområde ytterst på sørkysten av IsfjordenSpitsbergen. Dette verneområdet ble opprettet i 2003, og er Norges eneste slike verneområde.

Geotopvernområder i NorgeRediger

Svalbard
Isfjorden