Den geometriske albedoen til et himmellegeme er forholdet til den reelle lysstyrken ved null fasevinkel (det vil si sett fra lyskilden) til det av en idealisert flat og fullt reflekterende diffus refleksjon (Lambertiell) skive med samme tverrsnitt.

Diffus spredning innebærer at strålingen reflekteres isotropisk uten minne av plasseringen til den innfallende lysskilden. En fasevinkel på null tilsvarer at man ser langs retningen av belysningen. For jordbundne observatører skjer dette når legemet som det stilles spørsmål ved er i opposisjon og på ekliptikken.