Generalguvernører i Finland

Generalguvernør i Finland var opprinnelig en svensk embetstittel, som ble opprettet i 1594. Generalguvernøren utgjorde den høyeste militære og sivile myndigheten, og var slik kongens stedfortreder.

Under svensk styre fram til 1808

rediger

Utover på 1600-tallet ble det opprettet flere generalguvernement i Østersjø- og i grenseområder, særlig i krigstid. Etter forfatningen av 1634 skulle de svenska provinsene øst og sør for Finskebukta utgjøre et generalguvernement, men i praksis kom dette allikevel ti å utgjøre flere guvernementer. I utgangspunktet var det bare riksråder som skulle utnevnes til generalguvernør.

En av den mest kjente generalguvernører på 1600-tallet var Per Brahe d.y.. Dette var en god periode for Finland, og uttrykket i grevens tid har etter dette i Finland henvist til en god og lykkeslig tid, men det i D\Sverige og Norge henviser til noe som skjer i siste liten.

Etter 1669 opphørte utnevnelser av generalguvernører en periode, bortsett fra i årene 1710–1712, da Karl von Nieroth var utnevnt mens landet var truet av russerne under den store nordiske krig. Etter Nieroths død sto posten tom under den russiske okkupasjonen. Etter krigen ble det ikke utnevnt noen ny, bortsett fra i årene 1747 til 1751 da Gustaf Fredrik von Rosen var utnevnt siden det var frykt for russiske troppeansamlinger langs grensen.

# Navn Innsatt Avgikk
1 Claes Eriksson Fleming
(1530–1597)
1594 1597
2 Nils Turesson Bielke
(1569–1639)
  1623 1631
3 Gabriel Bengtsson Oxenstierna
(1586–1656)
  1631 1633
4 Per Brahe d.y.
(1602–1680)
  1637 1641
4 Per Brahe d.y.
(1602–1680)
  1648 1654
5 Erik Karlsson Gyllenstierna
(1602–1657)
  1657 1657
6 Gustaf Evertsson Horn
(1614–1666)
  1657 1658
7 Herman Fleming
(1619–1673)
  1664 1669
8 Karl von Nieroth
(1650–1712)
1710 1712
9 Johann Balthasar von Campenhausen
(1689–1758)
  1742 1743
10 Gustaf Fredrik von Rosen
(1688–1769)
  1747 1751

Campenhausen var russisk generalguvernør under den russiske okkupasjonen 1741-1743.

Under russisk styre 1809-1917

rediger

Under Storfyrstedømmet Finland fikk finske myndighetene fikk beholde den gustavianske forfatningen. I denne gikk tsaren inn i kongens rolle, og utnevnte fra begynnelsen i hovedsak russiske generaler som generalguvernører, etter at et forsøk med en finsk viste seg lite vellykket. Men etterhvert kom det finske statsstyret inn i et mer regulert spor med direkte rapportering til tsaren selv, utenom den russiske regjeringen.

I andre halvdel av 1800-tallet ble det innsatt også ikke-russiske generalguvernører, med makt vesentlig over utpekingen av embetsmenn og senatorer. Formelt ledet generalguvernøren senatets møter og kunne protestere mot vedtakene der, men siden guvernøren sjelden forstod svensk holdt han seg vanligvis unna møtene, kanskje med unntak av Fabian Steinheil.

Generalguvernørene i Storfyrstedømmet Finland var:

# Navn Innsatt Avgikk
1 Göran Magnus Sprengtporten
(1740–1819)
(finsk)
  1808 1809
2 Michael Andreas Barclay de Tolly
(1761–1818)
(tysk-balter)
  1809 1810
3 Fabian Steinheil
(1762–1831)
(tysk-balter)
  1810 1813
4 Gustaf Mauritz Armfelt
(1757–1814)
(finsk)
  1813 1813
(3) Fabian Steinheil
(1762–1831)
(2. gang)
  1814 1824
5 Arseni Andrejevitsj Zakrevskij
(1783–1865)
(russisk)
  1824 1831
6 Aleksandr Sergejevitsj Mensjikov
(1787–1869)
(russisk)
  1831 1855
7 Friedrich Wilhelm Rembert von Berg
(1793–1874)
(tysk-balter)
  1855 1861
8 Platon Ivanovitsj Rokassovski
(1800–1869)
(russisk)
  1861 1866
9 Nikolaj Vladimirovitsj Adlerberg
(1819–1892)
(svensk-russisk)
  1866 1881
10 Fjodor Logginovitsj Heiden
(1821–1900)
(russisk)
1881 1898
11 Nikolaj Ivanovitsj Bobrikov
(1839–1904)
(russisk)
  1898 1904
12 Ivan Mikhailovitsj Obolenskij
(1838–1929)
(russisk)
  1904 1905
13 Nikolaj Nikolajevitsj Gerhard
(1838–1929)
(russisk)
  1905 1908
14 Vladimir Aleksandrovitsj Boeckmann
(1848–1923)
(russisk)
1908 1909
15 Franz Albert Seyn
(1862–1918)
(russisk)
1909 1917
16 Mikhail Aleksandrovitsj Stakhovitsj
(1861–1923)
(provisorisk)
  1917 1917
17 Nikolaj Vissarionovitsj Nekrasov
(1879–1940)
(provisorisk)
  1917 1917

Se også

rediger
Autoritetsdata