Gassplattform er ei plattform med utstyr for å utvinne hovedsakelig naturgass fra gassfelt offshore.

Se også rediger