Åpne hovedmenyen

Gallon er et hulmål. En «amerikansk gallon» (US gallon) tilsvarer 3,785412 liter, mens en «britisk gallon» tilsvarer 4.54609 liter. Den britiske varianten er brukt i Storbritannia, Canada og enkelte karribiske land. Den amerikanske varianten er brukt i USA, samt enkelte latinamerikanske og karribiske land. Det finnes også en variant som heter «US dry gallon», men den er mindre brukt.

  • US (wet) gallon = 231 kubikktommer = = 3.785411784 L (eksakt)
  • US dry gallon = 0.125 US bushel = 4.40488377086 L (eksakt)
  • Imperial gallon = 4.54609 L (eksakt)