Gallon (fra engelsk gallon, fra normannisk fransk galon)[1] er et er flertydig hulmål kan vise til flere ulike væsker – mest anvendt i USA og Storbritannia med omregningsfaktor som avhengig av landet. De to vanligste er imperial gallon og US gallon. Mens en imperial gallon er basert på vekt (ikke masse), så er en US gallon definert basert på et fast volum.

Gallon-standard tidligere benyttet av tollvesenet i den australske delstaten Victoria.

En amerikansk gallon tilsvarer 3.785411784 liter, mens en «britisk gallon» tilsvarer 4.54609 liter. Den britiske varianten er brukt i Storbritannia, Canada og enkelte karribiske land. Den amerikanske varianten er brukt i USA, samt enkelte latinamerikanske og karribiske land. Det finnes også en variant som heter «US dry gallon», men den er mindre brukt.

  • 1 amerikansk gallon, US gallon, tilsvarer til 3,78541 liter.[2]
  • 1 engelsk gallon, UK gallon eller Imperial gallon, tilsvarer til 4,54609 liter.

Engelsk gallon benyttes i Storbritannia, Canada, Australia, New Zealand og enkelte karibiske land.

Amerikansk gallon = 231 kubikktommer = 3.785411784 L (eksakt) brukes i USA, samt enkelte latinamerikanske og karibiske land.

  • US dry gallon = 0.125 US bushel = 4.40488377086 L (eksakt), mindre brukt.

Referanser rediger

  1. ^ gallon, NAOB
  2. ^ Thompson, E Ambler; Taylor, Barry N (2008): Guide for the use of the International System of Units (SI), National Institute of Standards and Technology. doi:10.6028/nist.sp.811e2008.