Åpne hovedmenyen
For andre personer, se Gabriel Kielland
Gabriel Schanche Kielland
Født4. mars 1760
Stavanger
Død5. mars 1821 (61 år)
Barn Jacob Kielland, Jonas Schanche Kielland
Beskjeftigelse Forretningsperson
Nasjonalitet Norge
Utmerkelser Ridder av Dannebrogordenen

Gabriel Schanche Kielland (født 4. mars 1760 i Stavanger, død 5. mars 1821 i Stavanger) var norsk forretningsmann og konsul.

Han arvet en betydelig formue og fortsatte farens handelshus under navnet «Jacob Kielland & Søn». Han var sjef for Stavangers borgervæpning 1784 og formann for byens eligerede menn 1786–1821. Som britisk visekonsul, prøyssisk konsulatmandatar og hamburgsk visekonsul hadde han betydelige inntekter dels i forhandlinger med kaprere og innløsning av priser, dels i form av provisjon ved auksjoner over vrakgods.

Ved urolighetene med England 1801 organiserte han borgervæpningen og innredet batteriene i hensiktsmessig stand.

«Da Misvæxt i 1801 og 1802 og Vanskelighed for Tilførsel af Korn foraarsagede Mangel og Dyrtid i Stavanger Amt som i det hele vesten- og nordenfjeldske Norge, forsynede han uden mindste Fordel Byen og Distriktet med Korn, og det saa rigeligt, at Stavanger Amt kunde undvære og frabad sig den kongelige Understøttelse til Hjælp i Nøden, som de andre Amter begjærligen modtog.»

Han mottok Kongens Gullmedalje for edel dåd 17. juni 1803, utnevnelse til kongelig agent med justisråds rang desember 1803 og ridder av Dannebrogsordenen 1809.

Kielland igangsatte 1799 byggingen av Ledaal til sommerbolig. Praktbygget sto ferdigstilt 1803 og var siden sete for en pompøs selskapelighet. Jens Zetlitz var en viktig bidragsyter ved festlighetene.

Ved valget til RiksforsamlingenEidsvoll var det et lengre sykeopphold som hindret ham fra å stille som kandidat. Innvalgt som Stavangers stortingsrepresentant 1815, men avsto fra vervet av hensyn til sin svake helse.

ReferanserRediger