Fysiologi

læren om organismenes funksjoner
(Omdirigert fra «Fysiologisk»)

Fysiologi er læren om organismenes funksjoner, og deles inn i plantefysiologi og zoofysiologi (dyr). Faget er dermed en del av biologien.

Funksjonene som undersøkes innen fysiologi, er:

Litteratur rediger

  • Sand, Olav; Sjaastad, Øystein V.; Haug, Egil; Toverud, Kari (2014). Menneskets fysiologi (2 utg.). Oslo. Gyldendal akademisk. ISBN 9788205423411. 
  • Widmaier, Eric P.; Raff, Hershel; Strang, Kevin T. (2014). Vander's human physiology : the mechanisms of body function (13 utg.). New York. McGraw-Hill. ISBN 9781259080821.