Fysiologi

læren om organismenes funksjoner
(Omdirigert fra «Fysiolog»)

Fysiologi (etter gresk φυσις, physis, «natur, opphav» og λόγος, logos, kunnskap) er læren om fysiske, mekaniske og biokjemiske prosessar i levende organismer, organer og celler. Faget er en del av biologien, og kan deles inn i humanfysiologi, zoofysiologi pg plantefysiologi.

Funksjonene som undersøkes innen fysiologi, er:

Litteratur rediger

  • Sand, Olav; Sjaastad, Øystein V.; Haug, Egil; Toverud, Kari (2014). Menneskets fysiologi (2 utg.). Oslo. Gyldendal akademisk. ISBN 9788205423411. 
  • Widmaier, Eric P.; Raff, Hershel; Strang, Kevin T. (2014). Vander's human physiology : the mechanisms of body function (13 utg.). New York. McGraw-Hill. ISBN 9781259080821.