Fullgødsel er et registrert varemerke[1] for et tresidig gjødsel bestående av delkomponentene nitrogen (N), fosfor (P) og kalium (K) produsert av Yara (tidligere Norsk Hydro). NPK-gjødsel overtok etterhvert den dominerende posisjonen Norgessalpeter (kalksalpeter) hadde blant Hydros nitrogenprodukter.

Per 2014 produseres årlig 500 000 tonn NPK-gjødsel, samt 200 000 tonn kalksalpeter ved Yara Glomfjord fabrikker.[2] Ved Yara Porsgrunn er den årlige kapasiteten 2 mill. tonn NPK, samt 810 000 tonn kalksalpeter og 500 000 tonn ammoniakk.[3]

Historie

rediger

Fullgjødselsproduksjonen var basert på Oddaprosessen som var utviklet av sjefskjemiker Erling Johnson ved Odda Smelteverk årene 1927-28. I 1930 fikk Hydro anledning til å studere prosessen, inkludert Johnsons forsøksprotokoller. Det ble innledet forhandlinger om å lisensiere prosessen, men Hydro krevde å få overdratt lisensrettigheten overfor utlandet, noe ledelsen i Odda ikke kunne godta. Samtidig som forhandlinger pågikk ble det satt igang forsøk på Hydros laboratorium på Rjukan, hvor en systematisk arbeidet for å omgå Johnsons patenter. I november 1931 søkte Olaf Jensen og Hydro om å få patent på en lignende NPK-prosess som innbefattet tilsetting av ammoniumnitrat som dannet et dobbeltsalt. Oddapatentene hadde også anbefalt tilsetting av ammoniumnitrat i prosessen, men ikke beskrevet selve dannelsen av dobbeltsaltet. I 1934 ble Hydros patentsøknad først innvilget, men etter klage fra Odda Smelteverk ble vedtaket opphevet i 1935, og Hydro nektet patent. På tross av dette startet Hydro produksjonen av Fullgjødsel uten lisens ved en forsøksfabrikk på Herøya i 1936 og ved fullgjødselfabrikken som startet opp i 1938. Høsten 1945 ble Hydro stevnet for retten for patentinngrep av Odda Smelteverk og Erling Johnson. Saken ble forlikt i 1947 ved at Hydro betalte Odda 175 000 kr, samt inngikk en 10-årig samarbeidsavtale der en åpnet for å kunne benytte hverandres patenter og erfaringer med fullgjødsel. I 1951 gikk også Hydros fullgjødselfabrikk over til å bruke den umodifiserte Oddaprosessen. I 1955 fikk Erling Johnson Norsk Hydros ærespris for arbeidet med Oddaprosessen. I 1955 ble også en NPK-fabrikk bygget ved Glomfjord fabrikker.

Se også

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ varemerkeregistrering hos Patentstyret[død lenke] (registrert i 1985, tilhører Yara International ASA (Norge))
  2. ^ Glomfjord, Norway Arkivert 4. februar 2014 hos Wayback Machine.. Yara International. Besøkt 12. februar 2014
  3. ^ Porsgrunn, Norway Arkivert 4. februar 2014 hos Wayback Machine.. Yara International. Besøkt 12. februar 2014

Eksterne lenker

rediger