FrihetsstøttenVesterbrogade ved Københavns Hovedbanegård er en 20 meter høy obelisk reist som et monument til minne om stavnsbåndets opphevelse ved landboreformene fra 1788. Grunnstenen ble lagt ned av kronprins Frederik (senere Frederik VI) 31. juli 1792 i faren Christian VIIs navn og monumentet sto ferdig i september 1797. Det står i dag på omtrent samme sted, men det var i 1792 utenfor Københavns voller.

Frihetsstøtten
Basisdata
KunstnerNicolai Abildgaard, Johannes Wiedewelt, Nicolai Dajon og Andreas Weidenhaupt
ÅrInnviet 31. juli 1797
TypeMinnesmerke som består av en obelisk i røde sandstenskvadre, et postament i grå marmor og en sokkel på tre trinn av rød sandsten.
EierKøbenhavns kommune
GiverLandets borgere
InskripsjonPå to sider av selve obelisken og på postamentet
Fysiske mål
Høydetotal høyde 2000 cm hvorav selve obelisken er 1465 cm. Høyden på figurene 220 cm; medaljongenes diameter 110 cm og teksttavler ca. 110 x 125 cm
Geografisk plassering
LandDanmark
By:København
Kart
Frihetsstøtten
55°40′27″N 12°33′48″Ø
 Frihetsstøtten på Commons

De fire statuene som er rundt obelisken, symboliserer troskap, bondeflid, tapperhet og borgerdyd. På støtten leser man en inskripsjon:

Et retfærdigt styre, der giver borgeren frihed, kan forvente at borgeren vil være tro mod sit fædreland, arbejde til gavn for medborgeren, være ansporet til flid, en flid, der vil give landet velstand, og at borgeren er villig til at forsvare sit fædreland.

På støtten sees følgende inskripsjon på østsiden:

Kongen kjendte
at Borgerfriehed bestemt ved retfærdig Lov
over Kierlighed til Fædreland
modtil dets værn
lyst til Kundskab
attråe til Flid
håb om Held

På støtten ses følgende inskripsjon på vestsiden:

Kongen bød Stavnsbaandet skal ophøre
Landboe lovene gives Orden og Kraft
at den frie Bonde kan vorde
kiek og oplyst
flittig og god
hæderlige Borger
lykkelig

Nikolaj Abildgaard har tegnet støtten, Johannes Wiedewelt har utført statuen Troskab og medaljongen Retfærdighedens Genius. Nicolai Dajon har stått for statuene Borgerdyd og Tapperhed. Andreas Weidenhaupt har utført medaljongen Trældom afskaffes og figuren Agerdyrkningsfliden. Sistnevnte figur ble skiftet ut med en ny i 1911, utført av billedhuggeren Jens Lund.

I forbindelse med byggingen av Hovedbanegården og Boulevardbanen ble monumentet tatt ned i 1909–10 og gjenoppført 5,3 meter øst for sin opprinnelige plassering.

Frihetsstøtten ble renovert første gang i 1850–51. I 1999 ble monumentet gjeninnviet etter enda en gjennomgripende renovering som ble iverksatt etter en innsamling i anledning av 200-året for stavnsbåndets opphevelse. Her ble obelisken med relieffene og de fire statuene erstattet av nye, som er utført som nøyaktige kopier av de opprinnelige.

De to nærliggende gatene Bernstorffsgade og Reventlowsgade, som går på hver side av Hovedbanegården, samt Colbjørnsensgade, som går et stykke vest herfra, er oppkalt etter Andreas Peter Bernstorff, Christian Ditlev Frederik Reventlow og Christian Colbjørnsen, som var hovedkreftene bak stavnsbåndets opphevelse.

Eksterne lenker rediger