Fri Fagbevegelse (tidsskrift)

tidsskrift illegalt tidsskrift

Fri Fagbevegelse var navnet på LOs illegale medlemsblad under den tyske okkupasjonen av Norge i årene 1940–1945. Tross gjentatte opprullinger og arrestasjonsbølger lyktes det å holde avisa gående fra starten, sommeren 1941, til krigens slutt. Men prisen var høy; minst 122 medarbeidere ble arrestert. 19 mistet livet.

«Parole fra Fri Fagbevegelse» til alle fagorganiserte under andre verdenskrig i Norge, med utmeldelsesskjema dersom fagforbundene sender representanter til Nasjonal Samlings planlagte «Riksting».

Etter krigen ble Fri Fagbevegelse beholdt som navn på LOs organ fram til 1985 da bladet endret navn til LO-avisa Fri Fagbevegelse og senere LO-Aktuelt.

1. juni 1998 ble stiftelsen Fri Fagbevegelse - LO Media etablert.

I 2001 ble nettportalen FriFagbevegelse.no etablert.