FriFagbevegelse.no

norsk nettavis

FriFagbevegelse.no er nyhetsportal på Internett for magasinet LO-Aktuelt og LO-forbundenes fagblader. Utgiver er stiftelsen LO Media. FriFagbevegelse lager også podkasten Rørsla.

Hovedformålet er å fremme samfunnsengasjement og debatt gjennom saklig og fri journalistikk med hovedvekt på LO og forbundenes virksomhet, fagbevegelsen nasjonalt og internasjonalt, arbeidslivet og andre samfunnsspørsmål som måtte angå LOs medlemmer. Grunnsynet til FriFagbevegelse.no er tuftet på fagbevegelsens idealer om frihet, likhet og solidaritet. FriFagbevegelse.no er medlem av Den Norske Fagpresses Forening.

FriFagbevegelse redigeres etter redaktørplakaten.

Ansvarlige redaktører:

  • Tore Ryssdalsnes (fra 1. januar 2018)
  • Frode Rønning (1. oktober 2014 - 31. desember 2017)
  • Hanne Kullerud Nielsen (2002 - september 2014)

Historie

rediger

Fri Fagbevegelse dukket første gang opp som navn på LOs illegale medlemsblad under den nazistiske okkupasjonen av Norge i årene 19401945. Tross gjentatte opprullinger og arrestasjonsbølger lyktes det å holde avisa gående fra starten sommeren 1941 og til krigens slutt. Minst 122 medarbeidere ble arrestert som følge av den illegale virksomheten, og 19 ble drept av okkupasjonsmyndighetene.

Etter krigen beholdt LO navnet Fri Fagbevegelse fram til 1985, da bladet endret navn til LO-avisa Fri Fagbevegelse. Senere ble navnet endret på nytt, til LO-Aktuelt. På 2000-tallet ble navnet gjenopplivet som betegnelse på den felles nettportalen til LO-Aktuelt og LO-forbundenes fagblader. Selve nettportalen begynte som nettavisen LO-Nytt foran LO-kongressen i 2001. Portalen og papirmagasinet fikk felles ansvarlig redaktør fra 1. januar 2018, og er begge eid av stiftelsen LO Media.

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata