Frey var et tidsskrift for vitenskap og kunst, som utkom i Uppsala fra 1841 til 1850.

Tidsskriftet ble utgitt av Per Erik Svedbom. Redaktører var framstående akademikere fra Uppsala universitet, nemlig Fredrik Georg Afzelius 1841, Carl Edvard Zedritz 1842-43 og 1847-48 samt Carl Bergstedt 1844-46 og 1849-50. Blant medarbeiderne, som også for det meste var fra Uppsala, kan nevnes Carl Wilhelm Böttiger, Fredrik Ferdinand Carlson, Bernhard Elis Malmström, Wilhelm Erik Svedelius, Carl Johan Tornberg og Jonas Wahlström.

I bladet ble det mest skrevet om populærvitenskap på høyt nivå og var dermed ikke direkte opinionsdannende.[trenger referanse]

Bibliografi rediger

Kilder rediger