Svensk uppslagsbok er en svensk encyklopedi som ble utgitt i to opplag mellom 1929 og 1955.

2. oppl., 32 bind

Første opplag rediger

Det første opplaget ble påbegynt i 1929 av Baltiska förlaget AB, men virksomheten ble i 1931 overtatt av selskapet Svensk uppslagsbok AB. Verket omfatter 30 bind og et tilleggsbind. Forordet i første bind er datert februar 1929.

Utgivelsen konkurrerte med Nordisk familjeboks tredje opplag (konsentrert, 1923–1937) og i forordet forklares dette på følgende måte:

 [Det finnes allerede flere ... men vi mangler] det store, vidtfavnende, av spesialsakkyndige utarbeidede verket, utgitt til en slik pris at man ikke på grunn av prisen trenger å tvile på muligheten til å anskaffe det. 

Man påpekte som et viktig prinsipp at samtlige artikler var skrevet av fagfolk og signert.

Andre opplag rediger

Det andre opplaget ble oppgitt å være omarbeidet fra grunnen av og vesentlig utvidet. På hver side angis det til hvilket år opplysningene er oppdatert. Verket omfatter 32 bind, og utgivelsen foregikk fra 1947 til 1955. Selskapet Svensk uppslagsbok AB skiftet navn til Förlagshuset norden AB etter 1945.