Fremo leir

Fremo leir er en nedlagt militærleir ikke langt fra Ler i Melhus kommune i Trøndelag. Leiren var en del av Heimevernet helt til den ble nedlagt i 2002 og omgjort til næringspark.