Frelsesarmeens generaler

General er tittelen på den internasjonale lederen av Frelsesarmeen

Det var Frelsesarmeens grunnlegger William Booth som først kalte seg general. William Booth utpekte sin sønn Bramwell Booth til sin etterfølger og denne arvet tittelen, men siden har alle generaler blitt valgt av Frelsesarmeens høye råd

Begge kjønn kan bli general. Evangeline Booth Williams datter ble valgt til Frelsesarmeens fjerde general, Eva Burrows ble valgt til den trettende, og Linda Bond til den nittende generalen.

Den frelsesoffiser som blir valgt til general er den verdensvide åndelige leder i Frelsesarmeen. Siden Frelsesarmeen er bygget opp etter militær struktur er det generalen som foretar alle styrer Frelsesarmeen. Generalen går vanligvis av ved pensjonsalder, som er 70 år.

Generalen blir valgt av Frelsesarmeens høye råd når den forrige generalen går av, blir pensjonert eller av andre grunner feks sykdom.

I 2006 ble det høye råd avholdt i Sunbury nær London England fra 20. januar til 28. januar 2006. Det høye råd valgte Shaw Clifton som overtok som general etter general John Larssons pensjonering 2. april 2006.


Liste over Frelsesarmeens generalerRediger

 1. (18781912) William Booth
 2. (19121929) Bramwell Booth
 3. (19291934) Edward Higgins
 4. (19341939) Evangeline Booth
 5. (19391946) George Carpenter
 6. (19461954) Albert Orsborn
 7. (19541963) Wilfred Kitching
 8. (19631969) Frederick Coutts
 9. (19691974) Erik Wickberg
 10. (19741977) Clarence Wiseman
 11. (19771981) Arnold Brown
 12. (19811986) Jarl Wahlström
 13. (19861993) Eva Burrows
 14. (19931994) Bramwell Tillsley
 15. (19941999) Paul Rader
 16. (19992002) John Gowans
 17. (20022006) John Larsson
 18. (20062011) Shaw Clifton
 19. (2011–2013) Linda Bond
 20. (2013-2018) André Cox
 21. (2018 - ) Brian Peddle