Frelsesarmeens høye råd

Frelsesarmeens høye råd[1] består av alle aktive (ikke-pensjonerte) kommandører, utenom ektefellen til den sittende general (denne har rangen kommandør), øvrige medlemmer er Territorialledere og Territoriale Presidenter for kvinneorganisasjonene med oberst rang. Det høye råd velger en ny general når den sittende generals periode er slutt, ved generalens pensjonering eller når det har inntruffet noe som gjør at generalen må gå av, f. eks sykdom. Dette er det høye råds funksjon slik det er beskrevet og lovfestet i The Salvation Army Act av 1980. Rådet har ingen andre funksjoner og heller ingen lederfunksjon i Frelsesarmeen. Rådet velger gjerne en ny general ca. tre måneder før sittende generals periode utløper. I perioden før den nye generalen tiltrer har denne tittelen "General-elect". I 2013 publiserte General John Larsson (pensjonert i 2006) en bok som beskriver prosessene og prosedyrene i Frelsesarmeens høye råd på en god måte. Boken bidro til å 'avmystifisere' rådets rolle.[2]

ReferanserRediger

  1. ^ «The Salvation Army International - The High Council». www.salvationarmy.org. Besøkt 14. mai 2019. 
  2. ^ Larsson, John (2013). Inside a High Council. London: Salvation Books. ISBN 9780854128846.