Frelsesarmeens flagg

Det første flagget ble presentert av Catherine Booth i Coventry i 1878. Hun forklarte at den blodrøde fargen sto for Jesu blod som kjøpte oss fri; at det blå var Guds utvalgte symbol på renhet; og at solen representerer lys, varme og menneskenes liv. Mottoet «Blod og ild» («Blood and Fire») peker på Lammets blod og Den hellige ånds ild.

Frelsesarmeens flagg. Tegnet av Catherine Booth

Fire år senere ble solen endret til en stjerne, antakelig på oppfordring fra svigersønnen Frederick Booth-Tucker som arbeidet i India hvor solen var et viktig ikke-kristent symbol.

Idag brukes flagget mest i forbindelse med seremonier slik som barnevelsignelse, soldatinnvielse og begravelse. Frelsesarmeen bryter også vanlige flaggskikker ved at deres flagg ikke skal tas ned om natten. "Frelsesfanen vaier". Det blir sagt at Frelsesfanen er det eneste flagget som vaier rundt hele kloden.

I ett hvert frelsesarmeelokale skal det være ett flagg. I de steder der Frelsesarmeen ikke har egne lokaler og må leie eller ha møte ute, så er flagget alltid tilstede for å symbolisere at nå er det Frelsesarmeen som har møte.

Frelsesarmeens flagg er ikke den offisielle logoen det er det skjoldet som er.