NOU 2007:15, Forsvarspolitisk utvalg

offentlig utvalg
(Omdirigert fra Forsvarspolitisk utvalg)

Forsvarspolitisk utvalg (FPU) var et norsk offentlig utvalg opprettet ved kongelig resolusjon 18. august 2006. Utvalget leverte 31. oktober 2007 den offentlige utredningen NOU 2007:15 Et styrket forsvar. Denne gav sammen med Forsvarsstudie 07 utarbeidet av forsvarssjefen, grunnlag for langtidsplan for Forsvaret for perioden 2009–2012.[1]

Utvalget bestod av 16 medlemmer med én representant fra samtlige politiske partier som var representert på Stortinget i tillegg til eksperter fra relevante fag- og kompetansemiljøer. Siri Bjerke (Ap) var utvalgets leder. Andre medlemmer var distriktssjef Harald Valved (FrP), ordfører Jonni Solsvik (H), sykepleier Åse Wisløff Nilssen (KrF), seniorrådgiver Johan J. Jakobsen (Sp), rådgiver Kjetil Bjørklund (SV), selvstendig næringsdrivende Eldbjørg Løwer (V), leder Geir Knutson, seniorrådgiver Jacob Børresen, beredskapssjef Benedicte Giæver, forsker Annika S. Hansen, professor Janne Haaland Matlary, forbundsleder Peter A. Moe, flaggkommandør Arne Røksund, avdelingsdirektør Torill Tandberg og assisterende direktør Ståle Ulriksen.[1]

Utvalgets hadde som en del av sitt mål å legge grunnlag for en bred og åpen dialog om forsvars- og sikkerhetspolitiske utfordringer. Utvalgets mandat var å vurdere og fremme forslag til prioriteringer knyttet til et bredt spekter av problemstillinger som ville stå sentralt i den videre utviklingen av Forsvaret, herunder:

  • Sentrale utfordringer knyttet til den videre moderniseringen av Forsvaret, med utgangspunkt i behovet for å skape en langsiktig balanse mellom Forsvarets oppgaver, ambisjonsnivå og ressurstilgang.
  • Nasjonale og internasjonale utviklingstrekk av betydning for den videre utviklingen av Forsvaret, med et spesielt fokus på nordområdene og Forsvarets rolle i denne forbindelse.
  • Forsvaret evne til å bidra til å oppfylle Norges internasjonale forpliktelser knyttet til De forente nasjoner, NATO og europeisk samarbeid.
  • Prioriteringer innenfor områder som Forsvarets ambisjonsnivå, sivilt-militært samarbeid og verneplikt.

Utvalget foreslo en styrking av Forsvaret på tre måter:[1]

  1. gjennom et økonomisk løft for å skape bedre balanse mellom Forsvarets oppgaver, struktur og ressurser.
  2. gjennom at Forsvaret får mer ut av ressursene.
  3. gjennom forutsigbare forsvarsbevilgninger.

Utvalget foreslo å videreføre den allmenne verneplikten.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ a b c d NOU 2007:15 Et styrket forsvar

Eksterne lenkerRediger