Forfatningsdomstolen i Bosnia-Hercegovina

Forfatningsdomstolen i Bosnia-Hercegovina ble opprettet i 1964 med hjemmel i grunnloven fra 1963. Etter Bosnia-krigen fikk domstolen et nytt rettslig grunnlag i landets grunnlov, vedtatt i Daytonavtalen fra 1995. Domstolen har sete i Sarajevo, men kan sette rett også andre steder i landet.

Forfatningsdomstolen er samlokalisert med Bosnia-Hercegovinas presidentskap.

Domstolen har ni medlemmer, hvorav fire velges av Representantenes hus i delstaten Føderasjonen Bosnia-Hercegovina og to medlemmer av parlamentet i Republika Srpska.[1] De resterende tre medlemmer velges av presidenten i Den europeiske menneskerettighetsdomstol etter konsultasjoner med Presidentskapet i Bosnia-Hercegovina. Dommerne velges på åremål, fem år av gangen.

Forfatningsdomstolen avgjør enhver sak knyttet til grunnloven som oppstår mellom landets delstater, mellom delstatene og staten, og mellom statens institusjoner.[1] Den avgjør også saker om hvorvidt delstatenes lover er i samsvar med landets grunnlov. Domstolen behandler også ankesaker reist over dommer avsagt av andre domstoler i Bosnia-Hercegovina, når disse dommene gjelder landets grunnlov. Forfatningsdomstolen reguleres i grunnlovens artikkel IV.

Referanser rediger

  1. ^ a b «Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina». Forfatningsdomstolens nettsted. Besøkt 11. september 2015. [død lenke]