Folkebladet (1831–1833)

Folkebladet var et politisk og økonomisk norsk tidsskrift. Tidsskrifet utkom første gang i februar 1831 og gikk frem til slutten av 1833.

Den fremste redaktør og bidragsyter var Henrik Wergeland. Han fikk trykket en rekke dikt og politiske artikler i bladet. Innholdet dreide seg i hovedsak om innenrikspolitkk og norske forhold. Under tittelen finnes det i hvert nummer en skiftende rekke av mottoer, politiske valgspråk og trossetninger, som i hovedsak er skrevet av Wergeland. Bladets innflytelse og utbredelse i samtiden var relativt beskjeden i forhold til dets senere historiske interesse.

Andre kjente bidragsytere var politikeren Pierre Poumeau Flor og publisisten G.F. Krogh.

Kilder Rediger